Avaliku teabe nõuded

14.07.2010 – Jaan Jänesmäe – EENET
15.07.2010 – Jaan Jänesmäe – Riigikontroll
19.07.2010 – Jaan Jänesmäe – Riigikontroll
20.07.2010 – Jaan Jänesmäe – EENET
21.07.2010 – Jaan Jänesmäe – Tehnilise Järelevalve Amet / Konkurentsiamet