Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele

Eesti Interneti Sihtasutus ebaõnnestus .ee domeeni reformiga

12. Juuli 2010

Autorid: Jaan Jänesmäe, Tõnu Samuel

Sissejuhatus

Eestis on algatatud domeenireform. Reformi käigus muudeti seni lõppkasutajale tasuta olnud .ee domeen tasuliseks. Domeenide haldamisega on senise EENeti asemel hakanud tegelema Eesti Interneti SA (EIS), mille asutajad on Eesti Vabariik ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).

EIS on järjekindlalt ignoreerinud Eesti interneti kogukonna reaalseid vajadusi, personalipoliitika on olnud ebaselge ning võtnud suuna meeletult suurtele kuludele.

Hoolimata deklaratiivsest lubadusest Eesti internetikogukonda esindada, ei vaevuta suhtlema ega kogukonnaga arvestama. Viis päeva tagasi välja kuulutatud online intervjuu aadressil http://majandus.delfi.ee/news/uudised/article.php?id=32024055 on jäänud siiani (12. juuli 2010. kell 14) vastusteta. Ka suure pri.ee domeeni kogukonna nõudmistele (http://sisalik.dragon.ee/pikett/) pole vastu tuldud.

EIS juhtide teod on kahepalgelised. Ühelt poolt räägitakse Eesti väiksusest ja seetõttu mastaapide väiksuse tõttu vajadusest kehtestada kõrged hinnad (Allikas: ekspress.ee). Teisalt on uskumatult suureks paisutanud EISi ning teinud suurematele riikidele omase kahetasemelise struktuuri, kus klient otse EISiga suhelda ei saagi vaid peab kasutama vahendajate abi.

Selle pöördumisega ühinejad teevad järgnevad ettepanekud:

Seoses ebaprofessionaalsuse, kogukonnaga mitte arvestamise, EIS kahtlase majandamise ja usalduse täieliku kaotusega leiame, et EIS juhatus ja nõukogu peavad tagasi astuma.

EIS kui juriidiline keha omab praeguseks mingeid varasid ja lepinguid. Õiguskindluse säilitamise mõttes oleks õige EIS ka edaspidi jätta Eesti rahvuslike domeenide (.ee, .pri.ee .com.ee jne) haldajaks. Samas töökindluse jätkamiseks oleks loogiline panna EISi nõukogusse ja juhatusse EENeti asjakohased kogemustega isikud, keda on seni jäärapäiselt ignoreeritud.

EIS peaks arvestama ka huvigruppide, nagu pri.ee all registreeritud eraisikud (üle 12000!) erisusele ning neile sobiva hinna ning teenuse.

EIS peab lõpetama igasuguse suhte kompromiteeritud isikutega.

EIS peab tagama Eesti domeenile mõistliku hinna.

Asjaolud

Asjaolu 1: 10 678 435 krooni tulu

Vastavalt EISi 2009 majandusaasta aruandele oli sihtasutuse asutamiskapital 400 000 EEK millele lisaks võttis sihtasutus 3 000 000 EEK (tähtajaga kuni 5 aastat) suuruse laenu. Lisaks sellele on sihtasutusele ettenähtud 5 999 670 EEK valitsuselt 18 kuulise investeeringuna (Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a korraldus nr. 203). Lihtsate arvutuste tulemina saame kokku üle 9 miljoni krooni suuruse eelarve projekti alustamiseks ja käima lükkamiseks.

Lisaks on EIS kehtestanud registripidajatele tasud

(Allikas: eestiinternet.ee): 10 000 krooni tagastamatu lepingutasu, tagatisdeposiidi 35 000 krooni.

Hetkel (12. juuli kell 14) on EISi veebilehel väljas 20 registripidajat, kes summaarselt on tasunud EISile 200,000 tagastamatut lepingutasu ja 700 000 krooni tagatisdeposiite.

Lisaks peab iga domeeni eest EISile maksma ettemaksuna 285 krooni. http://www.eestiinternet.ee/uudised/esimese-kahe-paeva-jooksul-registreeriti-1329-uut-domeeni/_year/2010 viitab, et esimese kahe päevaga registreeriti 1329 uut domeeni. Seega on saadud tulu 378 765.

Kõik kokku 9 399 670+200 000+700 000+378 765=10 678 435 krooni (~641 478 EUR)

Asjaolu 2: Kulud riistvarale ja tarkvarale 2,460,654 krooni:

Andmed Riigihangete Registrist:

1. Võrguserverid – viitenumber: 117003 – hangitakse Sun SPARC Enterprise T5120 serverid koos paigaldustöödega, maksumus: 198 040 EEK

2. Võrguseadmed – viitenumber: 117000 – hangitakse Juniper ja Check Point tulemüürid, seadmete esmane paigaldus, hooldusteenus ja garantii, maksumus: 518 525 EEK …

3. Kõvakettaseadmed – viitenumber: 116999 – andmemassiivi EMC CLARiiON AX4-5 ja varunduslahenduse EMC AVAMAR hankimine, maksumus: 580 500 EEK

4. Infosüsteemid ja serverid – viitenumber: 116994 – Intel serverite ja virtualiseerimistarkvara hankimine ja paigaldamine, maksumus: 538 000 EEK

5. Tarkvara arendusteenused – viitenumber: 117332 – EIS-i .ee tippdomeeni infosüsteemi arendus – ja tugiteenuse osutamine, maksumus: 625 580 EEK Kokku: 2 460 654 EEK

Asjaolu 3: Domeeni senine omakulu oli 45 krooni aastas

Seni .ee domeene hallanud ja kõik seotud kulud kandnud EENet on oma veebilehel (Allikas: eenet.ee) teatanud, et domeeni registreerimise omakulu on 45 krooni aastas pluss käibemaks. EENeti direktor Mihkel Kraav on väitnud sama intervjuus Õhtulehele (Allikas: ohtuleht.ee). Pole mingit põhjust arvata, et pika kogemusega EENet selles arvamuses eksiks kuuekordselt, kuigi EIS juhtkond on seda väitnud. Veelgi enam, EENet on pakkunud EIS-le kommertsalustel sama teenust raha eest (http://no.spam.ee/~tonu/EENet-EIS.pdf ) ning EIS maksis selle alusel EENetile sama teenuse eest 250,000 krooni kuus pluss käibemaks. See teeb aasta kuluks 3 miljonit krooni pluss 600 tuhat käibemaks. Pole põhjust arvata, et EENet reaalselt kulutas rohkem kui EIS maksis.

Asjaolu 4: EIS planeeritud tulud 12,825,000-14,250,000 aastas.

“Arvestuslikult on praegu registreeritud ca 79 300 .ee lõpuga domeeni, kuid pärast reformi registreeritakse Kautsi hinnangul ümber vaid 45-50 000.”

(Allikas: ekspress.ee / ohtuleht.ee / eenet.ee)

Korrutades saadud arvud 285 krooniga, tuleb ülal toodud vahemik 12,825,000-14,250,000 aastas.

Asjaolu 5: EIS valetab

EISi väide: “Tagatipuks on Kautsi sõnul EISi kulud võrreldes teiste ELi riikide samalaadsete organisatsioonidega väiksemad, kui mitte kõige väiksemad.” (Allikas: ekspress.ee)

Oleme teinud tabeli, kuhu oleme koondanud kõigi Euroopa domeenide hinnad koos viitega lehele, kust see hind pärineb. Tabeliga saab tutuvuda siit. Siit nähtub, et Eesti Interneti pakutav hind on kõrgeim Euroopas. Tabelis on mitmed toodud hinnad antud sellised, mida pakuvad vahendajad. Seega on EISi hindadega võrdluses vahe reaalselt veelgi suurem. Meie naabrite hinnad on Läti €10,5, Leedu €14.90, Soome €13. Isegi väga kalli elutasemega riikides nagu Taani on domeeni hind alla 100 Eesti krooni ja Norras €14.95. Siia kõrvale Eestis pakutav hinnavahemik 369EEK/€23,58 (Zone.ee) kuni 1200 krooni aasta (Cemty.ee).

Asjaolu 6: Isiklik ja erakondlik eelistamine, mitte professionaalne.

Endise Res Publica ja nüüd IRLi liige Marek-Andres Kauts (Profiil: irl.ee) on seni olnud minister Juhan Partsi (Res Publica asutajaliige ja peaministri kandidaat) abi

(Allikas: archive.org). Samuti on ta Nõmme Linnaosa Halduskogu liige, Nõmme Linnaosa Halduskogu – Arengu-, planeerimis- ja keskkonnakomisjon komisjoni aseesimees, Nõmme Linnaosa Halduskogu – Elamumajanduskomisjon komisjoni liige ning Nõmme Linnaosa Halduskogu – Arengu-, planeerimis- ja keskkonnakomisjon komisjoni liige (Allikas).

Marek-Andres Kauts kuulub Minu Eesti nõukotta (Allikas).

Tema CV ei näita mingit IT erialast kogemust. Ta on alles aastal 2010 saanud kõrghariduse ning töised kogemused piirduvad parteiliste ülesannetega (Allikas: linkedin.com). Ka tema Facebooki tutvusringkond näitab kuulumist poliitikute sekka. IT inimesi sealt ei leidnud. Marek-Andres Kautsi mobiiltelefon figureerib InnoInvestor OÜ kontaktina (Allikas: infoatlas.ee), kus juhatuses on hoopis Mari-Liis Kauts.

EISi veebilehel oleva ainukese töötaja (peale juhatuse ja nõukogu, http://eestiinternet.ee/kontaktid/registripidajate-koordinaator) Kristo Kraanati nime on seni IT ringkondades tundmatu. Küll aga on ta olnud erakonna Res Publica (IRL eelkäija) liige.

Huvitav on ka asjaolu, et pea ühevanused Kauts ja Kraanat elavad Jaak Lippmaa vahetus läheduses Nõmme kõrvaltänavates (vastavalt Metsa, Põllu ja Tähe tänavad Nõmmel).

(Google Maps)

Siit saab järeldada, et Eesti Interneti SA-sse tööle saamise reeglid pole kuidagi seotud professionaalsete põhjendustega vaid õigel ajal kuulumisega Res Publica ridadesse ning sealt omakorda saavad valitud need, kes elavad Jaak Lippmaa kodule lähemal.

Lisame veel kõige lõppu EISi poolt tehtud avalduse, et esimese eraisiku domeeni registreerimistaotluse esitas Juhan Parts ning imekombel registreeriti see domeen ainukesena viiendal juulil (Allikas: eestiinternet.ee). Teised avaldused pidid ootama, kuna kõikide avalduste menetlemine peatati järgmise päevani.

Vastavalt Korruptsioonivastase Seaduse § 4 lg 2 p 24 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=810694) peaks EIS nõukogu ja juhtkond ning samuti Valitsuse liige Juhan Parts sama seaduse sätteid täitma. Sama seaduse paragrahv 5 alusel ei tohi ametiisik teha soodustusi, vastuteeneid ega muud korruptiivset tegu.

Asjaolu 7: Senise kogemuse eiramine, uue meeskonna läbikukkumine

Õiguskantsleri pöördumisega minister Juhan Partsile 2007 aastal sai see projekt alguse. Alustuseks tehti avalike teabe päringud mitmetele .ee domeeniga seonduvatele asutustele k.a. EENet. EENet on pikemat aega olnud seisukohal, et praeguseks endine domeenikord ja reeglistik on aegunud ja vajaks uuendamist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud töögrupp lõpetas oma töö 2008. aasta lõpus, mille tulemusena valminud raport esitati valitsusele. Antud töögrupp järeldas, et ainus pädev asutus .ee domeeni haldamise teemal on EENet, kes tegi ka omapoolsed soovitused uue reeglistiku loomisel, mida ei peetud aga vajalikuks dokumendi lõppversioonis arvestada.

2009. aasta alguses asutati Eesti Interneti Sihtasutus ja sama aasta lõpus toimunud konverentsil mainiti ka esimeseks tähtajaks 1.veebruar 2010. Jaanuaris 2010 lükati antud tähtaeg edasi 1. maile ning EIS tegeles veel aktiivselt uue reeglistiku loomisega. Aprillis toimus taaskord tähtaegade edasilükkamine, seekord kuupäevaliselt seda kindlaks ei määratud. Juuni alguses teatati 30 päeva ette uuele korrale üleminekust. 5. juulil kukkus projekt taaskord läbi seoses väidetava apsakaga. Registreerimine taaskäivitati päev hiljem.

Projekti ebakompetentset juhtimist näitab eelkõige rohkem kui pool aastat kestnud viivitused ja augud kommunikatsioonis. Teise külje alt vaadatuna on kogu tegevus viidud kinniste uste taha ja avalikkusel pole mingit ülevaadet toimuvast. Tekkinud on mitmeid küsimusi projektiga tegelevate inimeste kompetentsuse kohta antud erialal ja teemadel, samuti miks pole kaasatud EENet-i juba kogemustega töölisi antud projekti tarbeks.

Seda pöördumist võib oma blogides taasesitada kui seisukohaga nõustumise märki. Kõik kommentaarid ja lingid palun suunata https://domeenireform.wordpress.com/2010/07/12/avalik-kiri-eesti-vabariigi-valitsusele/ lehele.

Rubriigid: .ee domeen, .ee domeeni reform. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

277 Responses to Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele

 1. Pingback: Liitun selle avaliku kirjaga « Veebimees OÜ

 2. Pingback: Eesti domeenide reform kogub vastuseisu « Virgo Kruve tähelepanekud Suurbritanniast

 3. Pingback: Eesti .ee domeeni reform kogub vastuseisu « Virgo Kruve veebikodu ja blogi

 4. Kaido Kärner ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 5. Elver Loho ütles:

  Toetan!

  Kas keegi viitsib selle ka petitsioon.ee-sse panna, et saaks toetusavalduse digiallkirjastada?

 6. Kaspar Kaur ütles:

  Toetan antud avaldust kahel käel

 7. mariusandra ütles:

  Toetan!

 8. Andrei Errapart ütles:

  Kirjutan alla.

  Omalt poolt:
  Enamus eraisikutest domeeniomanikke peavad neid puhtalt hobikorras, saades vähest tulu, kui üldse. K