Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele

Eesti Interneti Sihtasutus ebaõnnestus .ee domeeni reformiga

12. Juuli 2010

Autorid: Jaan Jänesmäe, Tõnu Samuel

Sissejuhatus

Eestis on algatatud domeenireform. Reformi käigus muudeti seni lõppkasutajale tasuta olnud .ee domeen tasuliseks. Domeenide haldamisega on senise EENeti asemel hakanud tegelema Eesti Interneti SA (EIS), mille asutajad on Eesti Vabariik ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).

EIS on järjekindlalt ignoreerinud Eesti interneti kogukonna reaalseid vajadusi, personalipoliitika on olnud ebaselge ning võtnud suuna meeletult suurtele kuludele.

Hoolimata deklaratiivsest lubadusest Eesti internetikogukonda esindada, ei vaevuta suhtlema ega kogukonnaga arvestama. Viis päeva tagasi välja kuulutatud online intervjuu aadressil http://majandus.delfi.ee/news/uudised/article.php?id=32024055 on jäänud siiani (12. juuli 2010. kell 14) vastusteta. Ka suure pri.ee domeeni kogukonna nõudmistele (http://sisalik.dragon.ee/pikett/) pole vastu tuldud.

EIS juhtide teod on kahepalgelised. Ühelt poolt räägitakse Eesti väiksusest ja seetõttu mastaapide väiksuse tõttu vajadusest kehtestada kõrged hinnad (Allikas: ekspress.ee). Teisalt on uskumatult suureks paisutanud EISi ning teinud suurematele riikidele omase kahetasemelise struktuuri, kus klient otse EISiga suhelda ei saagi vaid peab kasutama vahendajate abi.

Selle pöördumisega ühinejad teevad järgnevad ettepanekud:

Seoses ebaprofessionaalsuse, kogukonnaga mitte arvestamise, EIS kahtlase majandamise ja usalduse täieliku kaotusega leiame, et EIS juhatus ja nõukogu peavad tagasi astuma.

EIS kui juriidiline keha omab praeguseks mingeid varasid ja lepinguid. Õiguskindluse säilitamise mõttes oleks õige EIS ka edaspidi jätta Eesti rahvuslike domeenide (.ee, .pri.ee .com.ee jne) haldajaks. Samas töökindluse jätkamiseks oleks loogiline panna EISi nõukogusse ja juhatusse EENeti asjakohased kogemustega isikud, keda on seni jäärapäiselt ignoreeritud.

EIS peaks arvestama ka huvigruppide, nagu pri.ee all registreeritud eraisikud (üle 12000!) erisusele ning neile sobiva hinna ning teenuse.

EIS peab lõpetama igasuguse suhte kompromiteeritud isikutega.

EIS peab tagama Eesti domeenile mõistliku hinna.

Asjaolud

Asjaolu 1: 10 678 435 krooni tulu

Vastavalt EISi 2009 majandusaasta aruandele oli sihtasutuse asutamiskapital 400 000 EEK millele lisaks võttis sihtasutus 3 000 000 EEK (tähtajaga kuni 5 aastat) suuruse laenu. Lisaks sellele on sihtasutusele ettenähtud 5 999 670 EEK valitsuselt 18 kuulise investeeringuna (Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a korraldus nr. 203). Lihtsate arvutuste tulemina saame kokku üle 9 miljoni krooni suuruse eelarve projekti alustamiseks ja käima lükkamiseks.

Lisaks on EIS kehtestanud registripidajatele tasud

(Allikas: eestiinternet.ee): 10 000 krooni tagastamatu lepingutasu, tagatisdeposiidi 35 000 krooni.

Hetkel (12. juuli kell 14) on EISi veebilehel väljas 20 registripidajat, kes summaarselt on tasunud EISile 200,000 tagastamatut lepingutasu ja 700 000 krooni tagatisdeposiite.

Lisaks peab iga domeeni eest EISile maksma ettemaksuna 285 krooni. http://www.eestiinternet.ee/uudised/esimese-kahe-paeva-jooksul-registreeriti-1329-uut-domeeni/_year/2010 viitab, et esimese kahe päevaga registreeriti 1329 uut domeeni. Seega on saadud tulu 378 765.

Kõik kokku 9 399 670+200 000+700 000+378 765=10 678 435 krooni (~641 478 EUR)

Asjaolu 2: Kulud riistvarale ja tarkvarale 2,460,654 krooni:

Andmed Riigihangete Registrist:

1. Võrguserverid – viitenumber: 117003 – hangitakse Sun SPARC Enterprise T5120 serverid koos paigaldustöödega, maksumus: 198 040 EEK

2. Võrguseadmed – viitenumber: 117000 – hangitakse Juniper ja Check Point tulemüürid, seadmete esmane paigaldus, hooldusteenus ja garantii, maksumus: 518 525 EEK …

3. Kõvakettaseadmed – viitenumber: 116999 – andmemassiivi EMC CLARiiON AX4-5 ja varunduslahenduse EMC AVAMAR hankimine, maksumus: 580 500 EEK

4. Infosüsteemid ja serverid – viitenumber: 116994 – Intel serverite ja virtualiseerimistarkvara hankimine ja paigaldamine, maksumus: 538 000 EEK

5. Tarkvara arendusteenused – viitenumber: 117332 – EIS-i .ee tippdomeeni infosüsteemi arendus – ja tugiteenuse osutamine, maksumus: 625 580 EEK Kokku: 2 460 654 EEK

Asjaolu 3: Domeeni senine omakulu oli 45 krooni aastas

Seni .ee domeene hallanud ja kõik seotud kulud kandnud EENet on oma veebilehel (Allikas: eenet.ee) teatanud, et domeeni registreerimise omakulu on 45 krooni aastas pluss käibemaks. EENeti direktor Mihkel Kraav on väitnud sama intervjuus Õhtulehele (Allikas: ohtuleht.ee). Pole mingit põhjust arvata, et pika kogemusega EENet selles arvamuses eksiks kuuekordselt, kuigi EIS juhtkond on seda väitnud. Veelgi enam, EENet on pakkunud EIS-le kommertsalustel sama teenust raha eest (http://no.spam.ee/~tonu/EENet-EIS.pdf ) ning EIS maksis selle alusel EENetile sama teenuse eest 250,000 krooni kuus pluss käibemaks. See teeb aasta kuluks 3 miljonit krooni pluss 600 tuhat käibemaks. Pole põhjust arvata, et EENet reaalselt kulutas rohkem kui EIS maksis.

Asjaolu 4: EIS planeeritud tulud 12,825,000-14,250,000 aastas.

“Arvestuslikult on praegu registreeritud ca 79 300 .ee lõpuga domeeni, kuid pärast reformi registreeritakse Kautsi hinnangul ümber vaid 45-50 000.”

(Allikas: ekspress.ee / ohtuleht.ee / eenet.ee)

Korrutades saadud arvud 285 krooniga, tuleb ülal toodud vahemik 12,825,000-14,250,000 aastas.

Asjaolu 5: EIS valetab

EISi väide: “Tagatipuks on Kautsi sõnul EISi kulud võrreldes teiste ELi riikide samalaadsete organisatsioonidega väiksemad, kui mitte kõige väiksemad.” (Allikas: ekspress.ee)

Oleme teinud tabeli, kuhu oleme koondanud kõigi Euroopa domeenide hinnad koos viitega lehele, kust see hind pärineb. Tabeliga saab tutuvuda siit. Siit nähtub, et Eesti Interneti pakutav hind on kõrgeim Euroopas. Tabelis on mitmed toodud hinnad antud sellised, mida pakuvad vahendajad. Seega on EISi hindadega võrdluses vahe reaalselt veelgi suurem. Meie naabrite hinnad on Läti €10,5, Leedu €14.90, Soome €13. Isegi väga kalli elutasemega riikides nagu Taani on domeeni hind alla 100 Eesti krooni ja Norras €14.95. Siia kõrvale Eestis pakutav hinnavahemik 369EEK/€23,58 (Zone.ee) kuni 1200 krooni aasta (Cemty.ee).

Asjaolu 6: Isiklik ja erakondlik eelistamine, mitte professionaalne.

Endise Res Publica ja nüüd IRLi liige Marek-Andres Kauts (Profiil: irl.ee) on seni olnud minister Juhan Partsi (Res Publica asutajaliige ja peaministri kandidaat) abi

(Allikas: archive.org). Samuti on ta Nõmme Linnaosa Halduskogu liige, Nõmme Linnaosa Halduskogu – Arengu-, planeerimis- ja keskkonnakomisjon komisjoni aseesimees, Nõmme Linnaosa Halduskogu – Elamumajanduskomisjon komisjoni liige ning Nõmme Linnaosa Halduskogu – Arengu-, planeerimis- ja keskkonnakomisjon komisjoni liige (Allikas).

Marek-Andres Kauts kuulub Minu Eesti nõukotta (Allikas).

Tema CV ei näita mingit IT erialast kogemust. Ta on alles aastal 2010 saanud kõrghariduse ning töised kogemused piirduvad parteiliste ülesannetega (Allikas: linkedin.com). Ka tema Facebooki tutvusringkond näitab kuulumist poliitikute sekka. IT inimesi sealt ei leidnud. Marek-Andres Kautsi mobiiltelefon figureerib InnoInvestor OÜ kontaktina (Allikas: infoatlas.ee), kus juhatuses on hoopis Mari-Liis Kauts.

EISi veebilehel oleva ainukese töötaja (peale juhatuse ja nõukogu, http://eestiinternet.ee/kontaktid/registripidajate-koordinaator) Kristo Kraanati nime on seni IT ringkondades tundmatu. Küll aga on ta olnud erakonna Res Publica (IRL eelkäija) liige.

Huvitav on ka asjaolu, et pea ühevanused Kauts ja Kraanat elavad Jaak Lippmaa vahetus läheduses Nõmme kõrvaltänavates (vastavalt Metsa, Põllu ja Tähe tänavad Nõmmel).

(Google Maps)

Siit saab järeldada, et Eesti Interneti SA-sse tööle saamise reeglid pole kuidagi seotud professionaalsete põhjendustega vaid õigel ajal kuulumisega Res Publica ridadesse ning sealt omakorda saavad valitud need, kes elavad Jaak Lippmaa kodule lähemal.

Lisame veel kõige lõppu EISi poolt tehtud avalduse, et esimese eraisiku domeeni registreerimistaotluse esitas Juhan Parts ning imekombel registreeriti see domeen ainukesena viiendal juulil (Allikas: eestiinternet.ee). Teised avaldused pidid ootama, kuna kõikide avalduste menetlemine peatati järgmise päevani.

Vastavalt Korruptsioonivastase Seaduse § 4 lg 2 p 24 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=810694) peaks EIS nõukogu ja juhtkond ning samuti Valitsuse liige Juhan Parts sama seaduse sätteid täitma. Sama seaduse paragrahv 5 alusel ei tohi ametiisik teha soodustusi, vastuteeneid ega muud korruptiivset tegu.

Asjaolu 7: Senise kogemuse eiramine, uue meeskonna läbikukkumine

Õiguskantsleri pöördumisega minister Juhan Partsile 2007 aastal sai see projekt alguse. Alustuseks tehti avalike teabe päringud mitmetele .ee domeeniga seonduvatele asutustele k.a. EENet. EENet on pikemat aega olnud seisukohal, et praeguseks endine domeenikord ja reeglistik on aegunud ja vajaks uuendamist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud töögrupp lõpetas oma töö 2008. aasta lõpus, mille tulemusena valminud raport esitati valitsusele. Antud töögrupp järeldas, et ainus pädev asutus .ee domeeni haldamise teemal on EENet, kes tegi ka omapoolsed soovitused uue reeglistiku loomisel, mida ei peetud aga vajalikuks dokumendi lõppversioonis arvestada.

2009. aasta alguses asutati Eesti Interneti Sihtasutus ja sama aasta lõpus toimunud konverentsil mainiti ka esimeseks tähtajaks 1.veebruar 2010. Jaanuaris 2010 lükati antud tähtaeg edasi 1. maile ning EIS tegeles veel aktiivselt uue reeglistiku loomisega. Aprillis toimus taaskord tähtaegade edasilükkamine, seekord kuupäevaliselt seda kindlaks ei määratud. Juuni alguses teatati 30 päeva ette uuele korrale üleminekust. 5. juulil kukkus projekt taaskord läbi seoses väidetava apsakaga. Registreerimine taaskäivitati päev hiljem.

Projekti ebakompetentset juhtimist näitab eelkõige rohkem kui pool aastat kestnud viivitused ja augud kommunikatsioonis. Teise külje alt vaadatuna on kogu tegevus viidud kinniste uste taha ja avalikkusel pole mingit ülevaadet toimuvast. Tekkinud on mitmeid küsimusi projektiga tegelevate inimeste kompetentsuse kohta antud erialal ja teemadel, samuti miks pole kaasatud EENet-i juba kogemustega töölisi antud projekti tarbeks.

Seda pöördumist võib oma blogides taasesitada kui seisukohaga nõustumise märki. Kõik kommentaarid ja lingid palun suunata https://domeenireform.wordpress.com/2010/07/12/avalik-kiri-eesti-vabariigi-valitsusele/ lehele.

Rubriigid: .ee domeen, .ee domeeni reform. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

277 Responses to Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele

 1. Pingback: Liitun selle avaliku kirjaga « Veebimees OÜ

 2. Pingback: Eesti domeenide reform kogub vastuseisu « Virgo Kruve tähelepanekud Suurbritanniast

 3. Pingback: Eesti .ee domeeni reform kogub vastuseisu « Virgo Kruve veebikodu ja blogi

 4. Kaido Kärner ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 5. Elver Loho ütles:

  Toetan!

  Kas keegi viitsib selle ka petitsioon.ee-sse panna, et saaks toetusavalduse digiallkirjastada?

 6. Kaspar Kaur ütles:

  Toetan antud avaldust kahel käel

 7. mariusandra ütles:

  Toetan!

 8. Andrei Errapart ütles:

  Kirjutan alla.

  Omalt poolt:
  Enamus eraisikutest domeeniomanikke peavad neid puhtalt hobikorras, saades vähest tulu, kui üldse. Kui paljude eraisikute jaoks on maailma kallim domeeni aastatasu (suurem kui abielu registreerimine, mis on ühekordne kulutus) õigustatud? Vähestel.

  Praegune hinnatase on eraisikute jaoks selgelt tõrjuv. Miks peaks eraisikuid eesti domeenide registrist eemal hoidma, pole selge.

  EIS-il on kaks võimalust:
  1. Korrigeerida hinda atraktiivsemaks. Mis takistab näiteks saavutada Taani hinnataset (95 krooni) või veel parem, Poola (58 krooni)?
  2. Õigustada hinda.

 9. Maksim ütles:

  Toetan täielikult, oleks vaja koguda ka allkirju, et näidata, kui paljud inimesed selle kirjaga nõustuvad. Palun levitage seda sõna!

 10. Sven ütles:

  veidi aega enne x-p2eva kirjutasin EIS-i ja kysisin mitmeid asjakohaseid ja otseseid kysimusi. kauts ei tahtnud millegi p2rast kirjalikult vastata, vaid helistas tagasi ja ajas mingit ilget soga ainult.

  toetan.

 11. Martin Kangur ütles:

  Toetan!

 12. luczifer ütles:

  Toetan!

  • Villu Roogna ütles:

   Toetan kahe käega. Eriti tobe tundub pri.ee domeenide omanikele sellise räige maksu kehtestamine. Selliste “ideedega” innovatiivses IT riigis – nagu me end armastame ikka nimetada välja tulla on lauslollus.

 13. Lenar Lõhmus ütles:

  Toetan.

  Lisaks juhin ka tähelepanu karjuvale ebaõiglusele. Nimelt raha, mis saab enda taskusse EIS vs registripidaja (kelle õlule reaalne töö on jäetud) marginaal. Karta on, et suurema registripidaja reaalsed kulutused nimeserveritele, support-personalile jne … ületavad kaugelt EISi omad.

 14. Alvar Soome ütles:

  Algusest peale poolt!

 15. Daniil Harik ütles:

  Toetan

 16. Mario Kadastik ütles:

  Toetan. Olles vägagi lähedalt näinud seda endist majandamist ning nn administraatorite tegevust, siis mina igati pooldan seda, et asja käsitletaks suurema läbipaistvusega.

 17. Alvar Unuks ütles:

  Poolt!

 18. Kaire Lember ütles:

  Toetan!

 19. Madis Kaal ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 20. Alvar Kusma ütles:

  Kommentaari palun võtta toetusena.

  Sellist sihtasutust esindama ei sooviks küll, ei riigisiseselt ega ka mitte rahvusvaheliselt.

  Lisaks seaksin kahtluse alla EIS-i praegu palgal oleva süsteemiadministraatori ametikohale sobivuse, kes on IRC #linux.ee kanalil võtnud ise endale EIS-i pressiesindaja rolli, kuid näidanud üles äärmiselt küünilist suhtumist EIS-i prohmakate pihta käivate küsimuste suhtes, laskudes selle juures isiklike solvanguteni. Erinevalt EENet-ist, kellega on mul olnud läbi aastate mitmeid telefonikontakte ja suhtumine on olnud sealtpoolt alati meeldiv ja vaoshoitud, diskrimineeris eespoolmainitud administraator minu silmis EIS-i tõsiseltvõetavust veelgi.

  • Jaanus Kase ütles:

   #lnux.ee logide asjassepuutuvad lõigud kõlavad materjalina, mis ehk sobiks välja riputada/linkida?

   • Alvar Kusma ütles:

    Linke ja logikatkendeid siia pistma ei hakka, kel vaja ja oskused olemas, leiab need isegi, 5.07-9.07. Ehk nagu ühes heas filmis on öeldud “Rohelisel miilil öeldu jääb siia seinte vahele”.

 21. Tiit Kuul ütles:

  Toetan.

 22. Jaagup Irve ütles:

  Nagu mõistate tundub ka mulle antud tegevuskava loogilisem kui see jama, mis praegu kokku on keeratud.

 23. Indrek Saul ütles:

  Järjekordne näide rubriigist “IT riik my ass”. Kirjutan alla

 24. Martin Paljak ütles:

  Pooldan. Küsimused nii läbipaistvuse osas kui ka (hinna)poliitika kujundamise osas on õigustatud.

 25. arlis narusberk ütles:

  toetan

 26. Urmas Tsirel ütles:

  Toetan ja kirjutan alla!

 27. Peeter Marvet ütles:

  Aitäh pika & allikaviidetega teksti kokkupanijale 🙂

  Ja toetan mõistagi.

  Jamuideks, hetkel on väljas http://eestiinternet.ee/domeenireeglid/domeenireeglid kuupäevaga 29.06.2010 – kas keegi oskab öelda mis seal viimasel hetkel veel muudeti? Uudist selle kohta silma ei hakka ja mul pole käepärast ka 21.03.2010 versiooni (õigupoolest pärineb sellest päevast uudis “Eesti Interneti SA avaldas koostöös Internetikogukonnaga valminud uued Domeenireeglid” – reeglite kuupäev võis midagi muud olla).

  Selle “koostöös Internetikogukonnaga” rõhumise võiks muidugi eraldi esile tuua – ehk siis suheldud on sisuliselt ITLiga…

 28. Marek Mühlberg ütles:

  Toetan!

 29. Raul Kübarsepp ütles:

  Petitsiooni! Petitsiooni! Petitsiooni!

 30. Leho Kraav ütles:

  Toetan ja kirjutan alla.

 31. Pingback: Eesti domeenireformi kriitika - Kirjutisi seinal

 32. Meelis Mikker ütles:

  Toetan kahe käega, tore oleks kui saaks kusagil ametlikumalt allkirju anda.

 33. Martin Saumann ütles:

  Toetan 🙂

 34. Anna-Maria Erik ütles:

  Toetan!

 35. Denis Veltson ütles:

  Annan ka oma hääle.

 36. Madis Haug ütles:

  Toetan.

  Tiigrihüppe aastakonverentsil kõneledes Eesti Vabariigi president TOOMAS HENDRIK ILVES: Tiigrihüpe peaks jätkuma.

  See reform ei toeta antud avaldust. Kas tõesti “Hüppavast Tiigrist” saab “Lamav Tiiger”.

 37. Andris Reinman ütles:

  Toetan

 38. Toivo Siitam ütles:

  Suur tänu põhjaliku kirja kokkupanijatele ning selle avalikuks tegemise eest!
  Toetan täielikult!

  NB! Tuletage meelde Jaak Lippmaa jamasid Valitsussides.

 39. Taimo Jõõts ütles:

  Toetan!

 40. Ardo ütles:

  Toetan
  Ajuvaba mis toimub ja hindade 6 kordne tõus.
  Mitte ainult juhatus ei peaks lahkuma vaid kogu see süsteem tuleks teha ringi, odavamaks ja kasutajate huve arvestavatamaks!

  Jõudu pättidega võitlemisel!

 41. Tuuli ütles:

  Toetan! Lõpetage see jama…

 42. Kristjan Terase ütles:

  Siiralt ootan muutusi. Toetan!

 43. Taavi Möller ütles:

  Materjal on muljetavaldav.
  Ahnust ja rumalust ei saa kuidagi tolereerida, seega kindlasti toetan.

 44. Olev Märtens ütles:

  Olukord paistab olevat väga murettekitav. Loodame, et ka valitsusele ja reageeritakse adekvaatselt, kuna antud juhul tundub, et ei kannata olukord võrdlust “ei Soome ei Lätiga”. Küsimusel ka üldisem (kasvõi soomlaste- miks mitte ka eestlaste- mõtlemise järgi põhiõigustega seotud aspekt), interneti kättesaadavus ja “digitaalse kiirtee ääres olemine”, kas privileeg valitutele või kättesaadav kõigile, kasvõi alustavatele ühemehe-(naise) firmadele või väikestele külaseltsidele Eesti äärealadel või kellele iganes.

 45. Martin Pedak ütles:

  Toetan!

 46. Mart Kirs ütles:

  Toetan.

 47. Janno Teelem ütles:

  Toetan.

 48. Andrus Tamm ütles:

  Toetan tugevalt.

 49. Mart Palmas ütles:

  Niisiis, domeenide registreerimisega tegelevad inimesed, kel pole arvutitega rohkem pistmist, kui tavatarbijana… Ei üllata. Just äsja läksime üle digitelele lavastaja juhtimisel. Küll on hea, et ooperilauljatelt veel veterinaari diplomit ei nõuta. 😉

 50. Hannes Pehlak ütles:

  Toetan. Ehk saaks eestvõitlejad toetuse avaldamiseks kommentaariumist parema keskkonna luua? Eriti mõjus võiks olla allkirjastaja hallatavate domeenide äranäitamise võimalusega? Teema on laiem kui “pri.ee priiks”, mis petitsioon.ee’s allkirju kogub.

 51. Pingback: .ee domeenireform = jama « untitled.blg

 52. Allan Mäeots ütles:

  Toetan!

 53. Guidas ütles:

  Väga nõus, aga nii sinisilmne ei tasuks olla ja arvata, et mingi avalik kiri (ja ka allkirjakogumine) tänapäeval pukisistujaid kõigutab või midagi muudab. Reaalsed aktsioonid, streigid, miitingud, millega uudistekünnise ületab ja laiema üldsuse päevarutiini katkestab, tekitavad vähemalt mingi virvenduse ühiskonnas. Keskmine kodanik tõenäoliselt pole antud teemat tõenäoliselt teadvustanudki. Aga kui on nii soravalt juba korruputsioonisüüdistus ritta aetud, võiks selle ka ametlikult vastavatele instantsidele esitada, kasvõi EU tasemel. Igastahes jõudu süsteemi kukutamisel.

 54. Aivo ütles:

  Toetan!

  Jaak Lippmaa must minevik: http://paber.ekspress.ee/viewdoc/6332425D7C067285C2256C31002931AA

  Arusaamatu on süsteemi dubleerimine. Töötavad serverid ja infra oli EENETil juba olemas, EIS ostis uue. Selgusetu on, kas EENETi varad olid juba amortiseerunud ja ei oleks suutnud paaril järgneval aastal .ee domeene teenindada? Kas EENET kannab oma varad nüüd maha või keegi ostab need ära? EIS-il on tekkinud juba probleeme, et serverid ei talu koormust ja kukuvad ära…

 55. Reimo Luik ütles:

  Ma olen üritanud igati sellest jamast eemale hoida, aga toetan, kuna .ee domeen on ikkagi üks eestit esindav osa.

 56. Peeter Ilumäe ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 57. Rait Arro ütles:

  Toetan pöördumist!

  Palun autoritel viia pöördumine üle http://www.petitsioon.ee keskkonda, et toetajad saaksid enda seisukohta digitaalallkirjaga kinnitada.

  Parimat,
  Rait

 58. Marti Soosaar ütles:

  Toetan. Kummaline on Kautsi vastukommentaar, kus on väga põhjalikule tööle vastatud lihtsalt, et väited liigitab ta huumorirubriiki.

 59. Reimo Luik ütles:

  Mainiks ka veel, et tavainimeseed ei tea, misasi on domeen. Kui see avalik kiri uudistesse ka jõuab, siis keegi võiks adekvaatse selgituse kirjutada. Mina seda hästi ei oska.

 60. Oliver Purge ütles:

  Toetan!

 61. Martin Tajur ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 62. Christina Rannit ütles:

  Nõus kirja autoriga.

 63. Raul Tammesalu ütles:

  EIS = eesti interneti sittasutus?

  Maksta ca 40kr kuus, et mõnele isiklikule IP’le nimi külge saada? ei aitäh, eesti.

  Palun laske pädevad mehed pulti, palun.

 64. Raul Liive ütles:

  Toetan igati seda ettevõtmist!

  Selline poliitika ja asjaajamine ei kõlba õigusriiki.

 65. Ülar Zopp ütles:

  Toetan!

 66. Pingback: Doomenireformist « UR

 67. Ülo Mürk ütles:

  Toetan

 68. Priit Karu ütles:

  Toetan seda avalikku kirja kahe käega.

  Härra Kõuts võib minu poolest minna mõne teise riigi e-Tiigrit pidurdama.

  Loodan, et see kiri ei jää vaid siia netiavarustesse, vaid esitatakse nii kõrgetele instantsidele, kui võimalik.

 69. Ain Tohvri ütles:

  Toetan.

  Reform, mis lõhub hästi töötava ja juurutatud süsteemi, ei ole kunagi hea reform. Ja olgem ausad, taas on ju tegu ühe ametkondliku saagaga, kus mingi huvigrupi lobi kulmineerub nö reformis ja seonduvates riigihangetes.

 70. Jyri Palis ütles:

  Kuigi antud kiri omab moningaid demoagoogia tundemarke olen ma siiski antud avaldusega nous ja toetan antud algatust. Ei poolda EIS’i poolt algatatud “ratta” uuesti loomist ja eriti olen ma vastu igasugusele varjatusele votmetahtsusega infrastruktuuri puudutavate probleemide lahendamisel. Lisaks soovin ma tanada EENet’i tootajaid hasti tehtud too eest .ee domeeni haldamisel.

 71. Pingback: Priidu blogi » Blog Archive » Avalik kiri: Eesti Interneti Sihtasutus ebaõnnestus .ee domeeni reformiga

 72. kutsar ütles:

  Toetan

  Jüri Käosaar

 73. Pingback: ando.roots.ee » Blog Archive » Liitun selle avaliku kirjaga

 74. Andrus ütles:

  Toetan.

 75. Virko Võsu ütles:

  toetan seda avaldust kahe käega, asi tuleks õiguskantsleri menetleda anda!

 76. Tõnu Jaansoo ütles:

  Toetan kahe käega.

  PS – olgu häbi sellel Kautsil valetamise pärast. Jube lihtne ükskõik mida suust välja pritsida senikaua kuni keegi ‘tavainimene’ ei hakka kontrollima. Või ehk ei vaevutud üldse hindu võrdlema… vahet pole. Aitäh uurimuse eest!

 77. Herkki Paimla ütles:

  Toetus ka minu poolt

 78. Vahur Teppo ütles:

  Toetan

 79. Tanel Markson ütles:

  Toetan!

 80. Elvis Liländer ütles:

  Toetan!

 81. Arno Rootslane ütles:

  Olen vana ja natuke rumal. Tekib küsimus, et kui doomen ee maksab rohkem, kui teiste maade doomenid, siis kas mina ja ka teised saaksime kasutada mõnda odavamat?

  • Jaan ütles:

   Loomulikult on teil võimalik hankida endale mõni teise laiendiga ja praeguste hinnapoliitikate puhul odavam domeen.

 82. Arno Rootslane ütles:

  Ka mina toetan.

 83. Toomas Riiberg ütles:

  Kirjutan alla.

 84. Pingback: Domeenireform | Katsejaoskond nr. 3

 85. Vaba konkurentsi tingimustes võib iga turuosaline kehtestada just selliseid hindu nagu tahab, ja suhelda avalikkusega just nii vähe kui soovib. Siin on aga paratamatult tegemist riikliku taseme monopoliga, ja EIS praegune käitumine ei kõlba kuhugi.

  Palun lugeda käesolev avaldus minu allkirjaks ülalesitatud pöördumisel.

 86. Ranno Rätsep ütles:

  Tänud detailse ülevaate eest toimuvast.

  Toetan!

 87. Alar V. ütles:

  Toetan.

  Riigiametnikuna pean märkima, et selline nomenkaltuuri tekitamne ehk parteilist juhtide määramine isegi suht madalatele ametikohtadele toimub riigiasutustes juba mõned head aastad. Antud juhul on tagajärg kohe näha, aga mujal me neid ei näe või reageeritase siis, kui on juba ammu liialt hilja. Igatahes tundub mulle, et see on juba üldine tendents ja kokkuvõttes riigi arengule ohtlik.

 88. JuQ ütles:

  Toetan. EIS ei ole see, millena tal lastakse välja paista.

 89. Meinhard ütles:

  Toetan!

 90. Guido Trees ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale

 91. Kalle Kütt ütles:

  Toetan

 92. Indrek Ardel ütles:

  Toetan!

 93. I. Anneljas ütles:

  Toetan!

 94. Kain Väljaots ütles:

  Sõna!

 95. Priit Pääsukene ütles:

  Toetan.

 96. Urmet Jänes ütles:

  Toetan pöördumist

 97. Denis Salnikov ütles:

  +1

 98. Hillar Leoste ütles:

  Toetan!

 99. Martin Kivi ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 100. Meelis Saar ütles:

  Toetan!

 101. Sander Säde ütles:

  Toetan.

  Domeenireeglid vajasid uuendamist, kuid praegune läbipaistmatu ja arusaamatu EISi süsteem ei ole kindlasti see, mida Eesti internet vajaks.

 102. Peeter Aidma ütles:

  Toetan!

 103. Suvaline ütles:

  http://petitsioon.ee/prii-ee on hääletamiseks.

 104. Kaja Liiv ütles:

  Ka toetan.

 105. Mart Männil ütles:

  Toetan

 106. Janel Kasuk ütles:

  Toetan!

 107. Aare Melles ütles:

  Toetan!

  Ja lisan—kuigi ei ole IT inimene, on sellist riigipoolset käitumist -omad pukki ja raha neile laristamiseks, mis kogutakse kaudsete maksude näol – näha ka paljudel muudel aladel.

 108. Lauri ütles:

  Toetan täielikult, 369 kr on ennekuulmatu kogu maailmas!

 109. Oliver ütles:

  Toetan!

 110. Lehor Meius ütles:

  Toetan, hakatuseks.

 111. Henrik ütles:

  Toetan kahe käega!

 112. Tanel Lebedev ütles:

  +1

 113. Raul Kaidro ütles:

  Kahe käega poolt.

 114. Taavi Kappak ütles:

  Toetan, kuna olen õpilane ja ei ole raha, et eisile seda raha maksta. Veebilehest ei tahaks ka ilma jääda…

 115. Kristian Sein ütles:

  Toetan.

 116. Guess ütles:

  Toetan.

 117. Ahti Legonkov ütles:

  Toetan!

 118. Tauno Siitam ütles:

  Igati poolt!

 119. Vaba Riik ütles:

  Mõtetu vaidlus, mis ei vii kuhugi.
  Siiani ulusite, et miks ei saa rohkem kui 1 domeen per nina. Riik võttis kuulda, lisaks riigil vaja raha teenida, riik tegi asja ära, massid ju tahtsid. Jättes massidele mulje, et massid saavad midagi mõjutada, kaasati need arutellu kah igaksjuhuks.

  Nüüd saite mis tahtsite ja jälle ulute, et miks nii kallis. Minuarust isegi liiga odav. Kaasmaalased – jooge/suitsetage vähem ja ülejäänud raha eest ostke mida tahate. Kui ikka *.ee domeen on kallis, siis on alati võimalus osta suvaline vabalt valitud lõpuga variant. Või üldse mitte osta…

  • urmash ütles:

   Vaikimine on see mis ei vii kuhugi. Vaidlustes selgub tõde. Mina ei tea kedagi kes VAJAKS rohkem kui üht .ee domeeni. Kaubamärk võib ju .com domeenis olla. Võimalik on ka .brand domeeni kasutamine.
   Edasine jutt on demagoogia. Riik ei ole keegi, ametnikud EENET’i kuulda ei võtnud. 45 EEK pärast poleks ka siinkirjutajad protestima hakanud.
   Protest on selles et .eu domeen (ja kõik teised teadaolevad) on odavam. Protestis on ka patriotismi et .ee levik ei kahaneks (prognoositult 2 korda).

   Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 120. Ivan Orav ütles:

  Olen kahe käega poolt, tegu on täieliku hard-core pornoga. Üritus kukkus täiesti läbi ja nüüd võiks tõsiselt asju muuta – kaadri puhastus ja töö korraldus ning pikemad plaani on puudu.

 121. JJ Illend ütles:

  Poolt. Võtke kommentaari, kui toetusallkirja.

  P.S. Vaba Riik on julge mees/naine. Julgeb “oma” nime all kommenteerida.
  Tõnu. Tseki välja, kellega tegemist.

  I-netipäikest, JJ

 122. Kristo ütles:

  Kuna Riik, see olen mina, siis miks ma peaksin raha enda taskust partei tasku tõstma ?

  Toetan!

 123. Robert Tiismus ütles:

  Väga loogiline arutlus. Poolt!

 124. Janar Eit ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 125. Rait Kukk ütles:

  kuidas saab selline jube limusk nagu j.lippmaa olla domeenihaldur?

 126. Ats Valdsalu ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 127. Pingback: 12 » Twitter Trends

 128. Sven Lange ütles:

  Toetan ! Saan aru, et kommertsdomeene .ee tuleks raha eest müüa. Need on nagunii erasektori käes ja kui see maksab 0 eeki asemel 500 eeki ei juhtu midagi – nagunii teenib lhet selle tagasi. Aga .pri.ee domeeni omanikele näkku sülitamine on liig. Mis e-riik see on – mille eest me makse maksame ?

 129. Üllar Jõgi ütles:

  Arusaadav on see, et tasuta lõunaid pole olemas, aga see hind on ilmselgelt vaenulik. .org, .net vai .eu on oluliselt odavamad( nende kolme korraga omamine on pea sama kallis, kui üks .ee). Toetan seda avalikku kirja täielikult

 130. Pingback: Top Posts — WordPress.com

 131. Pingback: See õnnetu domeenireform

 132. Andres ütles:

  Minul ei ole pri.ee vaid olen FIE-na kasutanud fie.ee domeeni.
  Senine kord oli vastuvõetav. Ostsid majutusteenuse hosting-firmalt ja domeeni eest ei maksnud. Selle juures kohe justkui tundsid riigi toetust ja heasoovlikku suhtumist oma tegevuseks ja mikroäriks.
  Kuid juba vanade reeglite juures tehti “kõigevõrdsematele” kummalisi erandeid. Näiteks enne valimisi ilmus domeen palts.ee jne. Hiljem lisandus veelgi neid isikunimelisi .ee domeene, ehkki see ei olnud lubatud ja seda oleks saanud teha vaid siis, kui ettevõte oleks äriregistris sellisena ka registreeritud. Palts.ee domeeni valdaja on aga mingi suvaline riiulikas Pambos Holdings OÜ. Millega üldiselt reegleid järginud EENET sääraseid “erandeid” põhjendab? Piisav nuts ülemusele muidugi on mõjuv põhjus küll…
  Hoolimata sellistest korruptsioonijuhtumitest oli poliitika läbipaistvam ja õigel ajal reageerides oleks saanud sundida EENETi tegelasi ka vastutama. Nüüdne värk on aga tõesti juba naeruväärne, samas teeb mindki väga kurvaks.
  Olen hakanud kasutama hoopiski .eu domeene ja ka hosting firma olen välja vahetanud.
  Siinset kommetnaari võib käsitleda toetusallkirjana avalikule kirjale.

  • Härra Huu ütles:

   EENet ei teinud erandeid. Kõik erandid tegi ainuisikuliselt .ee domeeni administraator Jaak Lippmaa. Samuti kuulusid Lippmaa poolt lahendamisele erinevad vaidlusküsimused. Paistab, et osa internetikogukonnast ei ole viieteist aasta jooksul aru saanud, mismoodi .ee domeeni haldamine käis.

   Marek-Andres Kauts on intervjuus omakorda osavalt vett seganud, vastates küsimusele pending staatuses domeenide kohta: “Eesti Interneti SA sai EENetilt hulga hulga menetluses olevaid domeene, mille registreerimistaotlust EENet ei ole mingil põhjusel rahuldanud.”
   Seesinane ‘mingi põhjus’ on toonase .ee administraatori ja praeguse EIS-i juhatuse liikme Jaak Lippmaa tegemata töö…

 133. Rasmus Piho ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 134. Timo Tapupere ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 135. Leo Siemann ütles:

  Nõustun suures osas artikli kirjutanud meeste arvamusega ja leian samuti , et olukord on tõsine ning vajab Eesti Interneti kogukonnale vastuvõetavat lahendust. Imestan kuidas üldse võtab EIS endale õiguse esindada Eesti interneti kogukonda arvestamata viimase arvamust teostatava reformi käigus. Kes siis on see Eesti Interneti Kogukond (E.I.K.) ja kus saaks sellega ka ametlikult liituda ? Leian , et see ei tohiks olla nn riiklik “body” vaid erinevatest liikmetest koosnev institutsioon , kus arvamuse otsustab demokraatlikult valiv enamus, kasutades selleks polle ja pikette või mida tarvis, et esinduks ennekõike ikka Eesti interneti-rahva hääl.

 136. marko pütsep ütles:

  toetan

 137. Matis Kiil ütles:

  Toetan!

 138. Toetan avalikku pöördumist samuti kõigi oma kätega ja jalgadega.

  Paneb tegelikult siiani veel imestama ja järgi mõtlema, et mu oma kodumaal lubatakse asjadel sel viisil sihtgrupi seljataga ja nende arvamustest hoolimata toimuda. Ma sugugi ei kahtle, et paljude kodanike jaoks on selline mitte usaldust tekitav tegevus nende jaoks muutunud isiklikuks.

 139. Toetan antud avaldust kahel käel

 140. Andres ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

  (Asi oleks võinud olla hullem – näiteks kui EIS otsustanuks ehitada maa-aluse vaskvarjestatud serveriruumi).

 141. Mihkel Punga ütles:

  Jah, tunduvad täiesti mõistlikud ettepanekud välja toodud pöördumises.
  (ehk nagu ütleb laulusalm “see kuidas mõni teeb asju… sellest ei saa ma aru… täielik absurd!” ;o)

 142. Mart Oruaas ütles:

  http://uudised.err.ee/index.php?06209585 — kas panete tähele, et komisjoni ei kuulu mitte ühtegi IT-eksperti?

 143. Margus Pärt ütles:

  Toetan pöördumist.

 144. Olimar Hinn ütles:

  Toetan antud avaldust

 145. Taavi Tiirik ütles:

  Toetan kirja. Suur tänu autoritele ja tugigrupile.

 146. Alvar Põldeots ütles:

  Nõustun seisukohaga.

 147. Craig Tislar ütles:

  xxx

 148. C ütles:

  No kui fakte vaadata, siis jääb mulje, et tegemist on mingi kahtlase skeemiga Reformierakonna rahastamiseks. Tundub, et suhteliselt JOKK variant.

  Elanikkond on ju viimane kellega siin riigis arvestatakse. Parteide ja nende rahastajate majandushuvide ees peab kummardama iga eesti mees, naine ja laps.

 149. Margus Värton ütles:

  Toetan, vajadusel allkirjaga.

 150. Kaspar Rammo ütles:

  Toetan! Ja ühtlasi palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 151. Mart Parve ütles:

  Toetan.

 152. Asko Tiidumaa ütles:

  Toetan.

 153. Kalev Kadak ütles:

  Toetan.

  Antud kommentaari võib lugeda minu allkirjaks sellele pöördumisele.

 154. Pingback: Parts murrab kalli .ee domeeniga Euroopasse « Virgo Kruve koduleht

 155. Pingback: Parts murrab kalli .ee domeeniga Euroopasse « Virgo Kruve veebikodu ja blogi

 156. Kaarel Oras ütles:

  Toetan ka mina

 157. Zahhar Kirillov ütles:

  Täielikult toetan!

 158. Indrek Paas ütles:

  Nõustun avaldusega.

  Olen teadlik, et eestlased on kasuahned ja ärijuhtimises võimutseb kapitalistlik mentaliteet “ratsa rikkaks”. Väga kurb on näha, et sama hakatakse laiendama ka riiklikele asutustele.

 159. Aarne Solba ütles:

  Toetan!

 160. Juss ütles:

  Toetan!

 161. Mart Ambur ütles:

  Toetan!

 162. Viljar Hiienõmm ütles:

  Palun käesolevat kommentaari käsitleda minu allkirjana ülaltoodud avalikule kirjale.

 163. Pingback: Vastuseks värskelt avalikustatud statistikale | Domeeni Reform

 164. Johannes Siig ütles:

  Kirjutan alla ja toetan!

 165. Andrei Sosnin ütles:

  Toetan avaldust täiesti. Antud “reform” on täiesti sobimatu.

 166. Pavel Zujev ütles:

  Toetan täielikult.

 167. Pingback: Открытое письмо правительству ЭР « devclub.eu

 168. Anton Arhipov ütles:

  toetan!

 169. Aleksei Murashin ütles:

  Toetan!

 170. Aleksandr ütles:

  Toetan!

 171. Pingback: MVD.ee – Европейский хостинг » Blog Archive » Реформа домена .ее провалилась

 172. Anna Orshanskaja ütles:

  Toetan!

 173. Raha teevad õhust.
  Esialgu panevad kini ainult mõned saidid (http://kaminfo.emta.ee), pärast totalne kontroll.

  Toetan!

 174. Natalia Zahhodnaja ütles:

  Toetan!

 175. Roman Ivanov ütles:

  Toetan!

  Meil on ~ 1000 .ee domeenid.

 176. Juri Timošin ütles:

  toetan!

 177. Aleksandr Motsjonov ütles:

  Ma olen n6us iga s6nadega!

 178. Vladimir Tuas ütles:

  Toetan.

 179. Stepan Teus ütles:

  Toetan.

 180. Stanislav Katkov ütles:

  toetan!

 181. Valentina ütles:

  Toetan.

 182. Dmitri Markov ütles:

  Toetan!

 183. Alo Aaspalu ütles:

  Toetan!
  Tellisin läbi zone.eu omale .eu lõpuga domeeni 89 krooniga…

 184. Andres Attemann ütles:

  Toetan!

 185. Alex ütles:

  Toetan

 186. Maido ütles:

  Igal juhul toetan!

 187. Oleg Dobrovolski ütles:

  Toetan!

 188. Mihhail Arbuzov ütles:

  Toetan!

 189. Aleksandr Petuhhov ütles:

  Vabandage et vastan vene keeles… Podderzhivaju tselikom i polnostju. Darmoedov i prihlebatelej EIS ftopku!

 190. Oleg Kuznetsov ütles:

  Toetan.

 191. Priit Lepist ütles:

  Toetan!

  EIS on oma hinnapoliitikaga hüppavat tiigrit tulistanud jalga!

 192. Maxim Litvinov ütles:

  Politicians! Stay away from IT!

 193. Dmitri ütles:

  Toetan

 194. Kenno ütles:

  toetan

 195. Kirill Shevchenko ütles:

  Toetan!

 196. Anton Safonov ütles:

  Toetan!

 197. Martin Välja ütles:

  Minu toetus.

 198. Gustav ütles:

  Toetan!

 199. Marko ütles:

  Tere!

  Toetan!

 200. Inga Sõelsepp ütles:

  Toetan!

 201. Pingback: Domeenireformi tegid käpardid « Veebimees OÜ kirjastus

 202. Omari Sulamanidze ütles:

  Elagu Eesti lonkav it-eesel.
  Toetan avaldust ja ootan huviga, kas ka meie meedia on piisavalt kompetentne ja suukorvistamata, et panna see padulollus/ahnus suure kella külge. Muvvame läbi ;P

 203. Inna ütles:

  toetan

 204. Sander Tomingas ütles:

  toetan

 205. Mark-Erik Mogom ütles:

  Toetan. Poliitbroilerite grillipäev on käes.

 206. Aleksei Hodunkov ütles:

  Toetan!

 207. Roman Startsev ütles:

  Toetan.

 208. Pingback: Доменная революция в Эстонии « Insite Media Group Blog

 209. Karl ütles:

  Toetan! Ma algul arvasin, et see on nali. Ega ma niisama ei tellinud pri.ee domeeni, et hiljem ebanormaalseid summasi maksta. Õpilasele on see tõesti kallis. Ma ei suuda seda uskuda… Tuleb vist PHP/CSS/HTML’i/Java õppimine ära lõpetada. Tõesti, kuradi kahju ikka. Jätaks siis pri.ee lõpulised domeenid puutumata. Kahju.

 210. Eino Mutso ütles:

  Toetan ja kirjutan alla!

 211. Kaija ütles:

  Toetan.

 212. Silver Püvi ütles:

  Toetan

 213. Juri Reinsalu ütles:

  Toetan!

 214. Alex Tickunov ütles:

  I support and sign!

 215. Sergei Podogov ütles:

  Toetan!
  SA Eesti Interneti AHJU!

 216. Pavel Koltsov ütles:

  See EIS vaidluskomisjon on eriline koomiks.

  Toetan ja kirjutan alla.

 217. Rait V. ütles:

  Masendav lollus. Kõike peab siin riigis esmalt ikka valesti tegema… Pri.ee oleks tasuta muidugi väga hea, aga oleks tasu siis sümboolne summagi, näiteks 15.-/kuu. Aga ei.

  Toetan avaldust!

 218. Tõnis Tüür ütles:

  toetan

 219. Rein Lepik ütles:

  Toetan!

 220. Pingback: Eesti Interneti Sihtasutus ebaõnnestus .ee domeeni reformiga | Andmemasin

 221. A. Renser ütles:

  Toetan täielikult !
  350.- domeeni eest .pri-l on liiga kallis ..

 222. Indrek Ehasalu ütles:

  Toietan täielikult.
  Seepärast kasutan ka ise .eu domeeni. Tuleb soodsam.

 223. Pingback: Roheline tehnika asi » Blog Archive » Domeenireform

 224. Andres Kask ütles:

  Toetan.

 225. Ragnis ütles:

  Toetan.

 226. Toomas Aas ütles:

  Suhteliselt huvitav nüanss domeenireeglites:

  4.1.1 Registreerija on kohustatud Domeeninime registreerimise taotluses avaldama järgmised andmed:
  /—/
  c) Halduskontakti nime, Eesti isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi

  Et kui firma tahab enda nimele registreerida domeeni, siis peab registripidajale ja Eesti Interneti SA-le avaldama näiteks mõne juhatuse liikme elukoha? Milleks? Tulevad koduvisiidile?

 227. Pavel ütles:

  Toetan!

 228. Pingback: Osale uue avaliku kirja koostamises! | MTÜ Eesti Interneti Kogukond

 229. Lembit Künnapas ütles:

  toetan

 230. Martin Viires ütles:

  Olles omal nahal kogenud neid probleeme, mis reformiga kaasnesid, ei näe ma muud võimalust kui avaldada oma poolehoidu sellele algatusele. Nimelt ei vahetanud EIS ja registripidajad omavahel korrektselt infot, mistõttu sai võimalikuks reserveeritud domeenide registreerimine isikute poolt, kes selleks volitusi ei omanud.

 231. Helⅼo colleagues, its impreѕsivе piece of writing regarding teachingand fully explɑined,
  keep it up all the time.

 232. sex ütles:

  Thɑnk you for every other excellent artiсlе.
  The place else coulԀ anyone get that kind of info in such a peгfeсt way of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I am at the search foг such info.

 233. xxx ütles:

  Youг mode of describing everything in this аrticle is in fact pleasant, all be capable of simply be awarе
  of it, Τhanks a lot.

 234. Pingback: Провал реформы .ее домена | www.stalnuhhin.ee

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s